Chronische totale coronaire occlusie en bifurcatielaesies. Lessen uit hedendaags management: Casusrapport

Chronische totale coronaire occlusie en bifurcatielaesies. Lessen uit hedendaags management: Casusrapport

Dr. Carlos Esteban Uribe-Londoño
Cristhian Felipe Ramirez Ramos; Gustavo Castilla Agudelo; Mateo Aranzazu Uribe; Diego Mauricio Vanegas Cardona
Peruaanse archieven van cardiologie en cardiovasculaire chirurgie

Veel pijn is veel, verbeterde controleprocedures. Naarmate de aarde groeit, rouw of beren onroerend goed, kussen van de leeuw.

Publicatie datum: 03/2021

Coronaire ziekte met chronische occlusies en bifurcatielaesies blijft een uitdaging voor de interventionele cardioloog. De verbetering van de technieken heeft een hoger slagingspercentage mogelijk gemaakt; hoe dan ook, de beste interventiestrategie is onbekend in deze subgroep van patiënten met chronische occlusies en geassocieerde bifurcatielaesies. We presenteren de casus van een patiënt bij wie:, op een angiogram voor onderzoek naar pijn op de borst, een chronische totale occlusie en een bifurcatielaesie zijn aangetoond, die met succes werden behandeld door coronaire interventie.

%NS bloggers vinden dit leuk: