pijn op de borst

Chronische totale coronaire occlusie en bifurcatielaesies. Lessen uit hedendaags management: Casusrapport

Coronaire ziekte met chronische occlusies en bifurcatielaesies blijft een uitdaging voor de interventionele cardioloog. La mejora en las técnicas […]

Lees meer