Coronaire hartziekten

Chronische totale coronaire occlusie en bifurcatielaesies. Lessen uit hedendaags management: Casusrapport

Coronaire ziekte met chronische occlusies en bifurcatielaesies blijft een uitdaging voor de interventionele cardioloog. La mejora en las técnicas […]

Lees verder

Desenlaces cardiovasculares adversos mayores en pacientes con síndrome coronario agudo temprano

Introducción y objetivo: la enfermedad coronaria se ha convertido en una de las principalescausas de muerte en los individuos menores de 55 años en las últimas […]

Lees verder

Preoperatieve voorspellers van postoperatief cerebrovasculair event bij myocardiale revascularisatiechirurgie

De postoperatieve cerebrovasculaire gebeurtenis bij myocardiale revascularisatiechirurgie is een catastrofale entiteit die de morbiditeit en mortaliteit en de kosten voor medische zorg verhoogt. La literatura muestra […]

Lees verder

Factoren die verband houden met complicaties bij diabetespatiënten met meervaten coronaire aandoeningen die een operatie ondergingen in een zeer complex cardiovasculair centrum

Samenvatting: doelstelling: sociodemografische kenmerken bepalen, klinische en procedurele complicaties geassocieerd met complicaties bij diabetespatiënten met ernstige coronaire hartziekte, chirurgische revascularisatie ondergaan. Methoden:: Studie […]

Lees verder
Deze sjabloon ondersteunt de widgets van de zijbalk. Voeg een toe of gebruik de lay-out over de volledige breedte.