Chirurgische procedures

Preoperatieve voorspellers van postoperatief cerebrovasculair event bij myocardiale revascularisatiechirurgie

De postoperatieve cerebrovasculaire gebeurtenis bij myocardiale revascularisatiechirurgie is een catastrofale entiteit die de morbiditeit en mortaliteit en de kosten voor medische zorg verhoogt. La literatura muestra […]

Lees meer